Wzrost konkurencyjności firmy BIRA TRADE
poprzez intensyfikację działań eksportowych w Niemczech

Ministerstwo Gospodarki – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Promocja produktów firmy BIRA TRADE na rynkach europejskich
w ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 firma BIRA TRADE otrzymała wsparcie na realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy BIRA TRADE poprzez intensyfikację działań eksportowych w Niemczech”. Projekt zakłada udział w misjach gospodarczych do Niemiec i Szwecji oraz uczestnictwo w imprezach targowo-wystawienniczych w roli wystawcy w Polsce oraz w Niemczech m.in. w targach Fensterbau Frontale w Norymberdze w marcu 2014, w targach BAU w Monachium w styczniu 2015 oraz w targach BUDMA w Poznaniu w marcu 2015 r. Ponadto w ramach projektu firma BIRA TRADE przygotuje materiały informacyjno-reklamowe w celu prezentacji oferty handlowej.

: