Certyfikacja - Каждая противопожарная электрозащелка должна быть сертифицирована

Постановлением, регулирующим введение электрозащелок является Закон о строительных изделиях и Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 305/2011 (CPR 305/2011).

"Niniejsze rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zharmonizowanych zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach."

 Требования Постановления 305/2011 остаются предметом этих продуктов, для которых гармонизированных стандартов. Для электрозащелок является гармонизированный стандарт EN 14846: 2010. Он определяет методы для проверки прочности и функции прикладных электрических ударов в двери, а также определяет роль тестирования и органов по сертификации. Несмотря на то, что не все стандарты строительной продукции имеют статуса гармонизированных, в случае электрических ударов, эти положения ясно и каждый электрический замок должен иметь сертификат пожарного.​

: