Na czym polega różnica pomiędzy drzwiami przylgowymi i bezprzylgowymi?

Drzwi przylgowe posiadają charakterystyczne wcięcie, gdzie część skrzydła chowa się w ościeżnicy, a część nachodzi na ościeżnicę. Natomiast drzwi bezprzylgowe nie posiadają żadnego wcięcia i przy zamkniętych drzwiach tworzą z ościeżnicą jedność, bez żadnych uskoków.

: