Kiedy potrzebny jest...

... elekrozaczep z blokadą, ale niestety nie wiadomo jeszcze jakie będzie napięcie. Jaki model wybrać?

Najlepszym i najbardziej trafnym będzie tu rozwiązanie w postaci elektrozaczepu Hartte XS00UW (jest to wąski elektrozaczep niskoprądowy, działający w zakresie 12-24V, może być podłączony zarówno do prądu stałego (przy 12V DC) jak i zmiennego. Ma również wbudowany wyłącznik mechaniczny (inaczej zwany blokadą).

: